söndag 14 maj 2017

Pedagog Göteborg - inspirationssajt för kollegialt lärande


Många städer och kommuner har inspirerande pedagogiska resurssajter för lärare där man hittar artiklar, filmer, goda exempel, kursmaterial och diskussioner (t ex Pedagog Malmö). Meningen är att sprida en delningskultur och främja det kollegiala lärandet. Nu lanseras Pedagog Göteborg, ett initiativ från utbildningssektorn i Göteborgs Stad och med en huvudredaktion på Center för Skolutveckling.

Pedagog Göteborg vänder sig till pedagoger och ledare inom förskola, grundskola och gymnasium. Här presenteras lärande exempel från stadens olika verksamheter, i form av artiklar och filmer. Pedagoger och skolledare kan också medverka som bloggare, och skriver då om specifika teman, exempelvis språkutveckling, som en del i sitt uppdrag. Utöver detta finns ett kalendarium för fortbildning och inspiration.

- Vi hoppas att Pedagog Göteborg ska bli en samlingsplats för alla som är intresserade av att utveckla förskolan och skolan. Ett ställe att hitta inspiration på, lära sig nya saker - och kanske få hjälp att våga pröva nytt, säger Jan Mellgren, verksamhetschef på Center för Skolutveckling.

- Genom att lyfta fram lärande exempel från våra förskolor och skolor vill vi stärka det gemensamma lärandet och underlätta samarbete mellan pedagoger och skolledare. Det är också viktigt att lyfta fram alla de skickliga pedagoger och skolledare som jobbar i våra verksamheter.

Även om du inte arbetar i Göteborg finns det mycket inspiration att hämta från denna och liknande sjater.

Källa: Pressmeddelande från Göteborgs StadMyNewsdesk, Ny webbplats sprider kunskap om undervisning och skolutveckling.

Inga kommentarer: