söndag 21 maj 2017

För ett hållbart digitaliserat Sverige - en nationell digitaliseringsstrategi


Regeringen har nyligen presenterat en digitaliseringsstrategi som ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Strategin innehåller fem delmål:
  • Digital kompetens - att alla ska kunna använda digitala tjänster och delta i utvecklingen. 
  • Digital trygghet - alla ska känna sig trygga med digitala tjänster och tjänsterna ska vara enkla att använda.
  • Digital innovation - förutsättningar för att skapa nya tjänster som ger mervärde för hela samhället. 
  • Digital ledning - verksamheter utvecklas genom effektiv ledning, styrning och uppföljning. 
  • Digital infrastruktur - alla har tillgång till digitala tjänster med bra kvalitet och säkerhet.
- Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förut-sättningar. För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta bidrar även samlat till att nå regeringens mål att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi.

Källa: Pressmeddelande från Regeringskansliet.

Inga kommentarer: