tisdag 9 maj 2017

Kartläggning av den svenska edtech-branschen


Edtech (utbildningsteknik) är en av världens snabbast växande branscher med en global marknad värd 252 miljoner dollar. Det finns förstås många svenska företag som skapar innovativa lösningar och nu kommer en kartläggning över den svenska utvecklingen, som sammanfattas i rapporten Svensk EdTech -möjligheter och utmaningar för en bransch i stark tillväxt. Kartläggningen har genomförts av organisationen EdTech Sweden med finansiering av Vinnova och omfattar 75 svenska edtechföretag.

- Syftet med denna kartläggning är att ge en första översikt över marknaden, med de förutsättningar entreprenörer och investerare möter och ta ett första steg att skapa en starkare identitet för den svenska edtech-sektorn. Med målsättning att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och e ffekter för att skapa goda resultat i hela utbildningssystemet.

Utvecklingen i Sverige är ojämn och svagare än i flera av våra grannländer. Detta beror på bland annat på svag politisk styrning av digitalisering i utbildning samt en brist på investeringar. Men samtidigt visar rapporten att det finns ett växande intresse och ingen brist på entreprenörer och innovativa lösningar.

Den årliga konferensen för den svenska edtechbranschen, EdTech Sweden 2017, äger rum i Stockholm 24 oktober. Mer information om detta kommer senare på Flexspan.

Inga kommentarer: