måndag 8 maj 2017

Vizia - skapa interaktiva filmer

Vill du bädda in frågor i en film för att skapa mer interaktivitet? Då kan du ha nytta av verktyget Vizia som låter dig skapa frågor till vilken YouTube-film som helst. Du importerar filmen in i Vizia och sedan kan du lägga in olika typer frågor när som helst i filmen - flervalsfrågor eller öppna frågor. Du kan skapa en inloggning för att se på din version av filmen och då får du se hur dina studenter svarar på frågorna i ett kalkylblad som skapas automatiskt för varje film du lägger in. Du kan därmed se hur alla studenter svarar och planera nästan lektion utefter vad de har haft svårt med.

Titta på denna korta instruktionsfilm (på engelska).

Inga kommentarer: