måndag 1 maj 2017

Faktaresistens och psykologi

Varför ser vi en ökande polarisering i den politiska debatten med upprörda känslor och anklagelser om "alternativa fakta"? Varför dras vi till idéer som inte bygger på fakta och evidens men i stället grundas bara i känslor och fördomar. En som är väl kvalificerad att ta sig an dessa frågor är Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet. Här intervjuas hon i kanalen Fjärde uppgiften, en webbkanal där du hittar massor av intressanta intervjuer med ledande svenska forskare. Intervjun har rubriken Människans psykologi bidrar till faktaresistens.

- Riktig kunskap är alltså mer efterfrågad än någonsin. Men vad är egentligen kunskap? Det är en fråga som sysselsatt filosofer i alla tider. Åsa Wikforss forskning är just inriktad på kunskapsteori och medvetandefilosofi. I samtalet med Fjärde Uppgiften förklarar hon varför ämnet blivit så aktuellt. En viktig förklaring är genomslaget för sociala medier. Men förnekande av fakta kan också förklaras av människans innersta psykologi, där känslor och fördomar styr mycket av vårt agerande.

Fjärde uppgiften ger ut varje vecka aktuella korta intervjuer med svenska forskare inom humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik. Väl värt att följa.

Inga kommentarer: