söndag 30 april 2017

Iris - intelligent söktjänst för forskare

Artificiell intelligens ger oss helt nya möjligheter att hitta information på nätet och ett exempel är Iris.AI. Iris är mycket mer än en söktjänst, hon lär sig hela tiden och kan analysera begrepp och teman i en artikel för att sedan hitta andra artiklar med koppling till dessa teman. Först ger du Iris länken till an artikel, sedan identifierar hon artikelns huvudteman och begrepp och föreslår andra artiklar uppdelade per tema. Iris har också analyserat alla TED-föreläsningar och kan även föreslå lämpliga sådana. Iris utvecklar sig hela tiden och genom att använda tjänsten bidrar du till hennes utveckling.

Målet är att Iris ska kunna forska själv och även skriva egna vetenskapliga artiklar. Vill du höra mer om visionen kan du titta på en TEDx-föreläsning av grundaren Anita Schjøll Brede. Läs även en artikel i Tech Crunch, Iris is an AI to help science R&D.

Här kommer en kort introduktionsfilm om hur du kan använda Iris.

Inga kommentarer: