fredag 21 april 2017

Tjänstemän behöver flexibla fortbildningskurser - TCO

Det finns två miljoner tjänstemän i Sverige och många av dem behöver vidareutbildning. Samtidigt finns det många jobb som inte kan tillsättas på grund av bristen på nödvändig kompetens. För att lösa denna matchningsproblematik behövs ett större utbud av flexibla distansutbildningar som kan läses på deltid. Under de senaste åren har landets lärosäten dragit ner på just fristående distansutbildningar och därför kräver TCO att regeringen ger landets lärosäten ett omställningsuppdrag.

Det menar TCO-ordförande Eva Nordmark i en debattartikel i Dagens Samhälle, TCO: ”Sluta blockera en nödvändig utveckling”. I artikeln lägger hon fram följande förslag:

1. Särskilda anslag till utbildning för yrkesverksamma. En del av lärosätenas anslag öronmärks för utbildningar som till form och innehåll passar för fort- och vidareutbildning.

2. Högre ersättning för studenter registrerade för vidareutbildning. Knyt den särskilda resurstilldelningen till studenterna snarare än till utbildningens form och inriktning.

3. Anslag fördelade efter ansökan från lärosäten. Lärosätena själva får ta initiativ, gärna i samarbete med andra aktörer till exempel branschorganisationer, arbetsmarknadens parter eller Arbetsförmedlingen, och ansöka om att få anordna utbildning.


För att förankra dessa förslag och hitta lösningar kommer Eva Nordmark att besöka flera lärosäten under våren.

Inga kommentarer: