onsdag 5 april 2017

Filterbubblan - följ debatten från flera sidor samtidigt


Filterbubblan är en intressant ny nyhetstjänst som ger dig möjlighet att följa aktuella politiska diskussioner från olika synvinklar och därmed spräcka din egna filterbubbla. Tjänsten följer många ledande Twitterkonton som representerar olika politiska grupperingar, vänster, mitten och höger.

Filterbubblan.se är en tjänst som låter dig se hur olika debatten låter i de tre ideologiska filterbubblor som präglar svensk inrikespolitik, från vänster till höger.

När du går in i Filterbubblan är det slumpen som avgör vilken "bubbla" du hamnar i men du kan alltid klicka vidare till vänster eller höger på den politiska skalan för att se hur andra kommenterar samma nyheter. Du kan också välja att fokusera på ett särskilt ämne eller bara se hur dagens nyhetsflöde ser ut. Genom att följa Filterbubblan kan du jämföra hur olika sidor väljer att kommentera samma nyheter och dra egna slutsatser. Filterbubblan censurerar inte innehållet och en del meddelanden kan vara helt missvisande eller felaktiga. Den riktiga filtern är du själv och din källkritisk förmåga.

Verktyget har utvecklats utifrån en idé av Per Grankvist, journalist och författare, i samarbete med Great Works, en digital innovationsbyrå.

Läs även en amerikansk artikel om Filterbubblan på sajten NiemanLab, Filterbubblan is a Swedish effort to give a side-by-side, real-time glance at the country’s filter bubbles.

Inga kommentarer: