söndag 2 april 2017

Europeisk satsning på kvalitet inom e-lärande

CC0 Public domain on Pexels
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) har startat en arbetsgrupp som ska ta fram gemensamma kvalitetskriterier för e-lärande. UKÄ (Universitetskanslersämbetet) deltar i denna arbetsgrupp enligt en nyhet från UKÄENQA-samarbete om e-learning, med Charlotte Ejsing som representant.

- Vi ska ta fram kriterier som kan användas både av enskilda lärosäten och av organisationer som i likhet med UKÄ granskar kvaliteten på högre utbildning.
Arbetsgruppen ska lägga fram sina förslag till ENQA:s årsmöte i slutet av 2018. Idag finns det flera internationella kvalitetssystem för e-lärande, t ex E-xcellence, och 2015 kom en rapport, Quality models in online and open education, som ger en mycket bra översikt på alla kvalitetssystem och instrument som finns. Vi hoppas att den nya arbetsgruppen kan dra nytta av all erfarenhet och ta fram ett kvalitetssystem som gäller för allt e-lärande.

Inga kommentarer: