onsdag 19 april 2017

Styr mobilen med gester

CC0 Public domain on Pixabay
Mobiler med pekskärm tas nästan för givet idag men nästa steg i mobilutvecklingen kan väl vara att styra mobilen med gester. Ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet försöker skapa nästa generations gränsnitt enligt en nyhet från universitetet, I framtiden styr vi mobilen med gester. Mobilen ska kunna styras med handrörelser och om man kombinerar mobilen med VR-glasögon (virtuell verklighet) finns det många tänkbara tillämpningar:

- Tillämpningarna är många och vitt skilda – virtuell och förstärkt verklighet (virtual reality, VR, resp Augmented Reality, AR), medicinska miljöer, robotteknik, e-inlärning, 3D-spel och mycket mer. Att i realtid kunna analysera rörelser med händer och enskilda fingrar kräver dock både hög kapacitet och hög intelligens hos det system som ska hantera detta. Det handlar om stora datamängder och avancerade analyser, inte minst när systemet behöver spåra rörelser hos flera händer samtidigt.

Vi kan vrida och vända på virtuella objekt via hand- och armrörelser fast med bara mobilen som dator. Projektet, som finansieras av KK-Stiftelsen, heter Real-Time 3D Gesture Analysis for Natural Interaction with Smart Devices och innebär ett samarbete med 3 företag: Screen Interaction, MindArk PE och Globalmouth.

Läs mer på nyhetssajten NewsDog: The future of mobiles is control by hand gestures

Inga kommentarer: