onsdag 26 april 2017

Europeisk rapport om öppna lärresurser för nyanlända

Utbildning är nyckeln till integrering och vägen in i arbetsmarknaden för nyanlända i Europa men många vet inte hur de kan komma igång. Det finns dock många initiativ som skapar öppna lärresurser och MOOCs som hjälper nyanlända lära sig landets språk och orientera sig i det nya samhället. Flera universitet erbjuder kurser och stipendier men når bara en bråkdel av målgruppen.

EU-Kommissionens Joint Research Centre har nu kartlagt alla projekt och initiativ som erbjuder olika former av öppen utbildning för nyanlända i en ny rapport, enligt en artikel på Open Education EuropaFree Digital Learning Opportunities for Migrants and Refugees.

- In order to assess the extent to which MOOCs and other free digital learning offers, such as mobile learning, are effective and efficient ways of developing the skills needed by migrants and refugees, the European Commission’s Joint Research Centre conducted a research project in the second half of 2016 in collaboration with external experts. The study included a literature review, a mapping of relevant initiatives, and the results of twenty-five interviews with key informants from ten different FDL initiatives and four focus groups with thirty-nine migrants/refugees, in different situations and with different profiles.

Rapporten identifierar brister, behov och utvecklingsområden, framför allt inom områden som språkutbildning, certifiering, validering, kvalitetssäkring och hållbarhet. Den efterlyser mer forskning om nyanländas utbildningsbehov, i synnerhet inom vuxenutbildning, och om hur nyanlända verkligen använder digitala lärresurser och nätbaserade kurser.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: