fredag 7 april 2017

Rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning

Idag pågår stora strukturförändringar på arbetsmarknaden och efterfrågan för fortbildning inom alla branscher ökar ständigt. Samtidigt har lärosätenas utbud av fortbildning på distans minskat. En ny rapport från RiksrevisionenDet livslånga lärandet inom högre utbildning, kartlägger intresset för fortbildning inom högre utbildning och hur lärosäten arbetar med att erbjuda lämpliga fortbildningsinsatser som möter efterfrågan. Det saknas bra statistik om efterfrågan på fortbildning i landet och formen har en ganska låg profil bland lärosäten. Statliga medel styrs mest mot programutbildningar hellre än fristående kurser. Dessutom kräver fortbildning ökad flexibilitet och tillgänglighet och lärosäten har ofta svårt att möta de korta ledtiderna som företag är vana vid.

Rapporten ger följande rekommendationer till regeringen:

  • Se över förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor så att Universitets- och högskoleregistret även innefattar uppgifter om uppdragsutbildning
  • Förtydliga lärosätenas roll vad gäller att tillhandahålla fortbildning
  • Se över incitamentsstrukturer som kan påverka lärosätenas möjligheter att erbjuda fortbildning

Se ett bildspel från Riksrevisionen om rapportens viktigaste punkterna.

Här ser du en diskussion om framtidens vidareutbildningar som spelades in 3 april med följande personer i panelen: Micael Holmström (vd, Academy), Sigbritt Karlsson (rektor, KTH), Annette Mellander (Riksrevisionen), Karin Röding (statssekreterare) och moderator Mikael Witterblad (chef för SNS forskningsprogram).

1 kommentar:

Johani Karonen sa...

Extramaterial:
En filmad intervju om utredningen gjordes i februari 2016. Medverkande: Annette Mellander, Johanna Köhlmark, Jens Pettersson, Nina Gustafsson Åberg, alla från Riksrevisionen.
Produktion: Johani Karonen, Högskolan i Skövde

http://websvrnu.his.se/kaoj/riksrevisionen-2016/riksrevisionen-2016.html