onsdag 12 april 2017

MOOC-bok

CC BY-NC-ND by BizMOOC, 2016
För universitet, utbildnings-organisationer och företag som tänker ge en MOOC (storskalig öppen nätbaserad kurs) finns nu en bra guide med goda exempel och rekommendationer, MOOC book.

Guiden har tagits fram av projektet BizMOOC (Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business) och riktas mot tre målgrupper: universitet, företag och studerande. För varje målgrupp finns det riktlinjer, behov och gap-analys samt en bred beskrivning av MOOCs från olika perspektiv: bakgrund, MOOC-varianter, utveckling, kvalitet, affärsmodeller, certifiering, innovation och framtid.

Du kan läsa hela boken på nätet eller ladda ner och skriva ut den som pdf. Du får även kommentera och ge återkoppling direkt på varje sida.

Inga kommentarer: