torsdag 27 april 2017

Flera utbildningar men färre studenter

Bild: Universitets- och högskolerådet (pressmeddelande)
Sveriges universitet och högskolor har utökat sitt program- och kursutbud men färre studenter söker. Detta framgår av en ny rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR), enligt ett pressmeddelande, Fler utbildningar men färre sökande till högskolan. Rapporten innehåller statistik om alla sökande till högre utbildning hösten 2017 och jämför siffrorna med antagningsomgången till hösten 2016.

Universitet och högskolor erbjuder en procent fler kurser och 0,3 procent fler program jämfört med förra hösten. Samtidigt minskar antalet sök­ande till högskoleutbild­ningar med 2,3 procent jämfört med hösten 2016. Nedgången beror till stor del på att gruppen sökande som är högst 24 år gamla minskar med sex procent samtidigt som den rådande konjunkturen ger goda möjligheter till arbete för unga.

Antal sökande minskar mellan en halv och sju procent. Nedången är störst för sjuk­sköterskeutbildningar, då några universitet och högskolor nu har separat antagning till specialistsjuksköterskeutbildningar. Utvecklingen av antalet sökande till sjuksköterske­utbildningar mellan hösten 2016 och hösten 2017 är därför svår att bedöma.


Ladda ner rapporten som pdf-fil: Antagning till högre utbildning höstterminen 2017

Inga kommentarer: