fredag 13 mars 2020

Asynkrona symposier - hållbara forum för erfarenhetsutbyte

Det går att arrangera internationella symposier utan att träffas synkront, varken på plats eller via nätet. Una Cunningham, professor i språkdidaktik vid Stockholms universitet, har sedan tre år arrangerat webbaserade asynkrona symposier om flerspråkighet, Intergenerational Transmission of Minority Languages Symposium, tillsammans med forskare från hela världen, enligt en artikel i UniversitetslärarenWebbaserade symposier utan gränser för tid och rum.

Forskare skickar in sina bidrag som peer-granskas. Sedan får de spela in sina presentationer. Inspelningarna läggs ut under två veckor och de andra deltagarna får ställa frågor och kommentera presentationerna i ett diskussionsfält för varje bidrag. Symposiet är enkelt att anordna och är kostnadsfritt. Det betyder att forskare från hela världen får presentera, något som inte är möjligt i fysiska konferenser. 

Enligt Una Cunningham:
- Det fina med det hela är att det är väldigt flexibelt, oavsett om man har hundratals presentationer eller fyra, och det kan också byggas på över tid. Det jag skulle vilja göra nu är att samla de fem åren av symposier och presentera dem mer tydligt på samma ställe.

Inga kommentarer: