tisdag 17 mars 2020

Nätundervisning - Skolsverige mobiliserar


Nu när gymnasieskolor och högskolor får bedriva all sin undervisning via nätet på grund av COVID-19-viruset ser vi en imponerande samarbetsvilja och delningskultur bland Sveriges lärare. Under de senaste dagarna har en grupp lärare startat en Facebookgrupp, Distansundervisning i Sverige, som redan har samlat 3500 medlemmar. Här kan du ställa frågor, dela med dig av din erfarenheter och få svar och tips från andra. Diskussionen går intensivt och känslan är att tillsammans klarar vi den här krisperioden.

Ytterligare ett intressant initiativ för att hjälpa lärare att hantera en övergång till distansundervisning är sajten skola.hemma, som drivs av forskningsinstitutet RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR.
Skolahemma.se erbjuder en samlad plats dit skolpersonal kan vända sig för att hitta vidare till myndighetsinformation, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala läromedel. På skolahemma.se finns också enklare checklistor som hjälp för att förbereda och organisera för en förändrad verksamhet.
Webbplatsen är under uppbyggnad men ska fungera som en resursbank med undervisningsmaterial, guider och stöd för lärare och skolledare. Läs mer i ett pressmeddelande från UR: Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan.

Inga kommentarer: