lördag 21 mars 2020

Den digitala disputationen är här

Nu när hela Högskolesverige går över till nätbaserad undervisning finns det även andra sammanhang som man tvingas digitalisera, till exempel disputationer. I en artikel på Uppsala universitetets medarbetarportal, Den digitala disputationen - här för att stanna?, intervjuas Peter Wallensteen, seniorprofessor i freds- och konfliktforskning, om hur de arrangerade en disputation via Zoom. Opponenten satt hemma i USA och tekniken fungerade prickfritt. Disputationen genomfördes enligt regelverket och alla var positiva.
Som en allt igenom positiv erfarenhet. Respondenten hanterade situationen prickfritt, interaktionen mellan samtliga deltagare fungerade utmärkt, likaså frågorna från åhörarplats. Jag tog inte del av betygsnämndens överläggning, men min uppfattning är att även det fungerade oklanderligt.
Även när vi får återgå till ordinarie verksamhet tror de att digitala disputationer är här för att stanna, inte minst av miljöskäl för att slippa flyga världen runt bara för några timmars arbete. Enligt Wallensteen:
Det öppnar för internationella disputationer som utan att inskränka kvaliteten kan genomföras utan långa flygresor. Det sparar tid och resurser och innebär framför allt en minskad miljöpåverkan.

Inga kommentarer: