torsdag 5 mars 2020

Horizon report 2020

CC BY-NC-ND Some rights reserved by EDUCAUSE
Den stora rapporten om trender och prognoser kring användning av IKT inom högre utbildning, 2020 Educause Horizon Report, har publicerats. Rapporten avviker från tidigare utgåvar genom att inte försöka förutse när i framtiden en viss teknik eller metod kommer att slå genom inom utbildning. Nu kommer i stället rapporter om fenomen som är på frammarsch och kommer att påverka högre utbildning framöver (t ex artificiell intelligens, adaptive learning, instructional design). I inledningen finns en översikt på sociala, ekonomiska, politiska och  tekniska trender i världen som påverkar utbildning och lärande.

Rapporten ger dessutom flera scenariobeskrivningar om tänkbar utveckling samt analyser av utvecklingen från olika håll i världen. Genom rapporten finns det konkreta exempel från universitet över hela världen men länkar till artiklar och rapporter. En tankekarta summerar rapportens huvudteman på ett lättillgängligt sätt.

Inga kommentarer: