tisdag 10 mars 2020

Corona - många universitet byter till nätbaserad undervisning


I många länder stängs universitet och skolor på grund av coronavirusets framfart. Det betyder att väldigt många utbildningar får hastigt byta till nätbaserade former och faran är att resultatet inte blir särskilt bra. En artikel på nättidningen The ConversationCoronavirus: universities are shifting classes online – but it’s not as easy as it sounds, varnar för enkla ogenomtänkta lösningar. Att undervisa via nätet handlar inte om att bara spela in föreläsningar, det handlar om att skapa en bra gruppkänsla, främja diskussion och ge rätt stöd till studenterna. Lärare som behöva snabb byta till nätundervisning bör först söka upp universitetets supportpersoner inom IKT-pedagogik för att få hjälp med att komma igång.

Även om Sverige har inte ännu tagit sådana drastiska åtgärder bör man kanske redan nu fundera över hur man skulle hantera en sådan situation. Hur ordnar vi undervisning, bedömning och tentamen via nätet? Man vet aldrig vad som kan hända?

Läs också Tony Bates post: Advice to those about to teach online because of the corona-virus.

Inga kommentarer: