onsdag 18 mars 2020

Digital omställning i högre utbildning - ny Facebookgrupp

Utbildningssverige fortsätter att kraftsamla sig för att hantera den stora omställningen till digitala undervisningsformer. Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) har nu startat en Facebookgrupp för stöd till lärare och IKT-pedagoger inom högre utbildning, Digital omställning i högre utbildning. Här kan man ställa frågor, dela med dig av dina erfarenheter, dela nyttiga länkar och diskutera med kollegor från hela landet. Förhoppningsvis ett bra stöd under dessa oroliga veckor.

Inga kommentarer: