måndag 16 mars 2020

Kaizena - verktyg för interaktiv återkoppling

Kaizena är ett verktyg som ger dig möjlighet att lägga in röstmeddelanden, mini-lektioner och bedömningskriterier i filer som lagras i Google Drive. Kaizena kan enkelt läggas in som tillägg i Google Drive och sedan kan du välja mellan olika former av återkoppling till studenten. Du bara markera det du vill kommentera och spela in ett röstmeddelande. Du kan definiera ett antal bedömningskriterier och sedan visa hur väl studenten uppfyller dessa. Du kan dessutom baka in videoklipp från t ex YouTube i dina kommentarer.

Titta på introduktionsfilmen som beskriver precis hur du ska göra.

Inga kommentarer: