fredag 6 mars 2020

IT i skolan - ny rapport visar stora brister

Photo by energepic.com from Pexels
En ny rapport av LärarförbundetFelsökning pågår. It i skolan behöver en omstart, visar stora brister i skolans digitalisering, enligt ett pressmeddelande, Lärare larmar om stora brister med it-strul. IT-strul och bristande support är vardagsmat för allt för många lärare i Sverige och Lärarförbundet vill se en tydligare och starkare samordning på nationell nivå.

Lärarförbundets rapport visar bland annat:
  • Var fjärde lärare svarar att deras undervisning störs av att digitala verktyg krånglar på hälften eller fler av lektionerna.
  • 55 procent av lärarna i grundskolan (årskurs 7-9) svarar att deras undervisning störs av att digitala verktyg krånglar på hälften eller fler av lektionerna.
  • 4 av 10 lärare svarar att krångel med digitala verktyg leder till störd studiero på hälften av lektionerna eller fler. Högst är siffran i grundskolan i årskurs 7-9 där 44 procent svarar detta.
  • Nästan var tionde lärare svarar att de inte får någon it-support alls och majoriteten av de som får it-support svarar att de inte får it-support samma dag.
  • Majoriteten av de kommunala huvudmännen ger inte skolorna it-support, it-pedagogiskt stöd eller resurser till kompetensutveckling i den utsträckning som behövs.
Lärarförbundet kräver nu en starkare nationell samordning av digitaliseringen i skolan, och att såväl regering som huvudmän tar ansvar för en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg i skolan. Bland annat ska Skolverket få ett tydligare mandat och ansvar mot huvudmännen och skollagen måste förstärkas.

4 kommentarer:

PC sa...

Hej.
Beror det tekniska strulet på dålig teknik, eller beror det på dåliga kunskaper om hur man hanterar tekniken på personnivå.
Vad är skillnaden mellan de som inte har teknikstrul och de som har det?

Alastair Creelman sa...

En kombination enligt min tolkning av rapporten. Ibland ogenomtänkta inköp men ofta bristande support till lärarna och brist på kompetensutvecklingsmöjligheter. Ibland köper man "lösningar" utan att förankra den med lärarna.

PC sa...

Så är det nog. Men, det man ofta inte tänker på är att det även är upp till den enskilde läraren att lära sig hantera tekniken, och att ta åt sig av den service som finns. Inte alltid det ges tid till det, eller man är intresserad av hjälp - förrän det börjar strula. Och då är strulet ibland beroende på att man faktiskt inte lärt sig hantera tekniken, även om hjälp funnits. Man lägger helt enkelt inte tid på att vara proaktiv.

Alastair Creelman sa...

Det kan stämma i många fall fast så vill man helst inte skriva i en rapport. Ovilja och ointresse är nog också faktorer i spelet.