tisdag 26 januari 2021

Digitalisering inom europeisk högre utbildning - ny rapport

CC BY-NC Some rights reserved by EUA

Hur långt har europeiska universitet och högskolor kommit i användningen av digitala plattformar och verktyg i sin undervisning och hur har de anpassat sin verksamhet under pandemikrisen? EUA (European Universities Association) har publicerat en ny rapport, Digitally enhanced learning and teaching in European higher education institutions, som en del av det pågående projektet DIGI-HE. Rapporten undersöker hur europeiska universitet har digitaliserat sin undervisning jämfört med en tidigare studie 2014, samt hur de anpassade verksamheten till den digitala omstälningen i spår av covid-19 ifjol. Undersökningen fick svar från 368 lärosäten i 48 länder (8 svar från Sverige).

This report maps the situation regarding digitally enhanced learning and teaching at European higher education institutions over the past seven years and is mainly based on data from a survey conducted between April and June 2020 via an online questionnaire to institutional leadership. Needless to say, this topic is extremely timely, and has become even more so in light of the Covid-19 pandemic, which sparked unprecedented uptake of digitally enhanced learning and teaching across the European Higher Education Area. This report aims to give readers insight into the strategic uptake of digitalisation, its impact and challenges in various areas of institutional life, expectations for the future, as well as changes accelerated by the current pandemic.

En tydlig trend är att allt fler lärosäten inser att digitalisering är en nyckelfråga för hela organisationen och ska integreras i den övergripande strategin. Behovet av samordning kring kompetensutveckling och kursdesign lyfts också fram. Även om de flesta lärosäten har klarat den digitala omställningen under 2020 har många upptäckt brister som behöver åtgärdas.

Rapporten presenteras och diskuteras i ett webbinarium 5 februari, 14:00-15:00. Results of the survey report “Digitally enhanced learning and teaching in European higher education institutions".

Ladda ner rapporten som pdf-fil

Inga kommentarer: