torsdag 21 januari 2021

Kommande webbinarier och digitala konferenser

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Några intressanta digitala evenemang under de kommande veckorna.

EUA (European Universities Association) arrangerar två webinarier inom projektet DIGI-HE som utvecklar strategier och metoder som utvecklar digitalisering inom högre utbildning. 

Dessutom arrangerar EUA ett webbinarium om valideringsfrågor, Ensuring fair and transparent recognition procedures through Bologna Process tools, 28 januari 14:00-15:00.

Här i Sverige arrangerar SVERD (Svenska riksorganisationen för distansutbildning) en digital konferens om hur seniorernas digitala kompetens kan utvecklas, How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic –The Swedish Perspectives, 27-28 januari.

ENCELL (Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande) har publicerat en bra lista över konferenser och seminarier om livslångt lärande och vuxnas lärande under året.

1 kommentar:

kaolfun sa...

Takk. Påmeldt det første.