torsdag 7 januari 2021

Innovativ pedagogik - ny rapport

CC BY-NC Some rights reserved by Open University
Varje år publicerar brittiska Open University en rapport om pedagogisk utveckling och nu har årets rapport kommit, Innovating pedagogy 2021. Rapporten speglar erfarenheter från pandemiåret 2020 och mycket handlar om metoder som främjar kollaboration, samskapande, inkludering och tillgänglighet.

What was learnt highlighted issues of social justice and equity, such as uneven access to teaching materials and suitable spaces, support and technology. Just as knowledge-generating communities within science, medicine, healthcare and other disciplines were called upon to provide reliable evidence to inform important decisions relating to managing the pandemic, similar requests were made to various communities in the field of education.
Rapporten tar upp tio övergripande teman som förtydligas och exemplifieras.
  • Best learning moments - förutsättningar för engagemang och aktivt lärande.
  • Enriched realities - tekniker som virtuell verklighet.
  • Gratitude as a pedagogy - sociala relationer som förutsättning för lärande
  • Using chatbots in learning - automatiska chattjänster.
  • Equity-oriented pedagogy - fokus på ökad tillgänglighet och inkluderande.
  • Hip-hop based education - integrering av ungdomskultur i utbildning.
  • Student co-created teaching and learning - studenter och lärare skapar lärresurser tillsammans.
  • Telecollaboration for language learning - virtuellt utbyt ino språkutbildning.
  • Evidence-based teaching - evidensbaserad pedagogik.
  • Corpus-based pedagogy - hur man nyttjar autentisk språkmaterial för att stödja undervisning och lärande.
Referens
Kukulska-Hulme, A., Bossu, C., Coughlan, T., Ferguson, R., FitzGerald, E., Gaved, M., Herodotou, C., Rienties, B., Sargent, J., Scanlon, E., Tang, J., Wang, Q., Whitelock, D., Zhang, S. (2021). Innovating Pedagogy 2021: Open University Innovation Report 9. Milton Keynes: The Open University.

Inga kommentarer: