onsdag 20 januari 2021

Hybridundervisning kräver rätt utrustning och metoder

Photo by lucas law on Unsplash

Många tror att hybridundervisning, med studenter både på plats i klassrummet och på distans, kommer att bli ganska vanlig framöver. För att skapa en jämlik lärmiljö behöver man utrusta salen med flera skärmar så att distansstudenterna syns och hörs, enligt en artikel i nättidningen eSchool NewsWhy a multiscreen classroom is the next big thing. Artikeln menar att alla studenter behöver känna delaktighet i lektionen; att de känner sig sedda av sina kollegor och framför allt av läraren. Att ha flera skärmar längst bak i salen så att läraren ser distanstudenterna samtidigt som de ser klassrumsstudenterna skapar större närhetskänsla. Flera kameror betyder att läraren och även klassrummet syns så att distansstudenterna får en helhetsbild av vad som sker i klassrummet.

En djupare analys av hybridundervisning finns i en ny artikel i tidskriften Computers & Education (Elsevier), Learning and instruction in the hybrid virtual classroom: An investigation of students’ engagement and the effect of quizzes. Artikeln har studerat studenter i hybridundervisning och hittat lägre motivation och engagemang bland dem som deltar på distans. Studien visar att man kan höja känslan av tillhörighet genom t ex gemensamma quizzar och andra aktiviteter under en hybridlektion.

The results show that although the hybrid virtual classroom is promising regarding flexibility in education as it gives students the choice where to attend the course, it is also the most challenging one to teach in and to learn in as a remote participant. It has been found that both the relatedness to peers and the intrinsic motivation is the lowest in the hybrid-virtual setting. Yet, our results show that launching quizzes is positively related to all students’ motivation. Further research that implements different kinds of quizzes and at different time intervals is necessary to validate this finding in the context of the hybrid virtual classroom. Future research should also investigate how relatedness between the remote students and their on-campus counterparts can be improved by means of instructional interventions.

1 kommentar:

suesussi2 sa...

"Att ha flera skärmar längst bak i salen så att läraren ser distanstudenterna samtidigt som de ser klassrumsstudenterna skapar större närhetskänsla."
Jag projicerade Zoom på skärmen och kunde se distansdeltagarna. Distansdeltagarna kan vara med Breakout sessions (när klassrumsdeltagare också loggar in).

“Flera kameror betyder att läraren och även klassrummet syns så att distansstudenterna får en helhetsbild av vad som sker i klassrummet.”
Japp, jag gjorde så i höstas. Eftersom projektorn lyser någonstans på tavlan (andra kameran visar kring klassrumstavlan), är det bra att kunna kolla på vyn av andra kameran direkt också.

Ang. "Intrinsic motivation is the lowest when students follow the lecture remotely." I artikeln.
Jag undervisar språk, så deltagare kan inte vara inaktiva!