fredag 15 januari 2021

Öppna lärresurser - implementering av UNESCOs rekommendationer

CC BY Some rights reserved by ICDE
Förra året lanserade UNESCO sina OER rekommendationer om hur medlemsländer bör arbeta strategiskt med användning av öppna lärresurser (OER, Open Educational Resources) inom utbildning. ICDE (International Council for Open and Distance Education) har genomfört en undersökning om hur olika länder arbetar med dessa frågor och har publicerat resultaten i en rapport, Implementation of the UNESCO recommendation on Open Education Resources (OER). Under pandemitiden har öppna lärresurser uppmärksammats och fördelarna med en delningskultur inom utbildningsområdet har blivit tydligare. Det finns dock mycket kvar att göra för att öppenhet och delning ska bli ordinarie verksamhet men man kan påstå att samhällets nedstängning har bidragit till större öppenhet!

COVID-19 has radically changed the way education institutions do everything: research, teaching, social responsiveness and internationalization. Ironically, the lockdown has resulted in the opening of the connections. While the possibility of experiencing the location in a tangible way has disappeared, there have been many positive aspects of these changes that universities have embraced and want to take with them into the future. The great hope is that as new technologies are used and proven reliable during the pandemic there will be more opportunities for international cooperation and creativity with OER.

Inga kommentarer: