måndag 11 januari 2021

Högre utbildning kan bidra till landsbygdsutveckling - ny rapport

Trenden med ökad centralisering inom högre utbildning som har skett i Norge och till viss del i Sverige under de senaste åren har bidragit till en ökad avfolkning i glesbygdkommuner. Så menar Jan Petter Myklebust i en debattartikel i University World NewsHE has a role in stemming rural depopulation, deprivation. Myklebust menar att lärosäten bör uppmuntras erbjuda flera utbildningsmöjligheter i kommuner som ligger långt ifrån en högskoleort. Förslagen baserar sig på en norsk statlig utredning, Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (NOU 2020:15), från december i fjol, som rapporterar om demografiska utmaningar i glesbygden, i synnerhet avfolkning. Rapporten pekar ut högre utbildning som en viktig motvikt och ger förslag till hur flera utbildningsmöjligheter kan stimulera näringslivet och tillväxten. 

Enligt Victor Norman, professor vid Norska Handelshögskolan (NHH) och tidigare norsk arbetsmarknadsminister:
We have to make it possible for those who want to take higher education in the districts to do so. The potential to secure people with higher education in the districts is possibly greater if funds are invested in educating those who already are living there, instead of trying to attract highly educated people living elsewhere.

It is therefore important to have a decentralised and flexible supply of higher education available for those already living there.

Läs rapporten: Det handler om NorgeBærekraft i hele landetUtredning om konsekvenser av demografiutfordringeri distriktene (NOU 2020:15)

Inga kommentarer: