måndag 18 januari 2021

Relationen mellan lärosäten och de stora teknikbolagen behöver ses över

Photo by imgix on Unsplash

Enorma mängder data om studenter och anställda inom högre utbildning lagras hos de stora teknikbolagen och det kan hota lärosätenas oberoende. Rektorn för Amsterdam universitet, Professor Karen Maex, har föreslagit EU-lagstiftning, Digital University Act, som skyddar lärosätenas data från exploatering, enligt en artikel i nättidningen World University NewsNew EU law needed to protect universities from big tech. Hon varnar för risken att vad som händer med lärosätenas data inklusive viktig forskningsdata beslutas bakom låsta dörrar hos globala teknikbolagen. 

... what applies to the future of democracy applies equally to the future of universities and of independent education and research as vital building blocks for the organisation of knowledge. We cannot simply leave [decisions on] the future of knowledge to the closed corporate boardrooms.

Maex kräver större transparens kring teknikbolagens algoritmer och ber nu EU-kommissionen ta tag i frågan. Vi använder deras tjänster och plattformer men är inte full medvetna om hur de utnyttjar oss.

She said that the added value that large platforms and data companies provide must not result in them gaining so much power in universities’ public space that it fundamentally restricts university operations. And to fulfil universities’ teaching and research missions and secure independence is the argument for a separate digital act for universities, she said.

Inga kommentarer: