tisdag 5 januari 2021

Skapa engagemang i synkrona diskussioner

Photo by cottonbro from Pexels

Synkrona diskussioner, såväl i digitala möten som i klassrummet, tenderar att domineras av läraren och ett fåtal orädda studenter. En artikel av Catlin Tucker7 Strategies Designed to Increase Student Engagement in Synchronous Online Discussions Using Video Conferencing, föreslår sju strategier för att inkludera hela klassen i diskussionen.

  • Ge studenterna en lista över diskussionsämnen i förväg så att de kan förbereda sig.
  • Kommunicera dina förväntningar om hur de bör delta i diskussionen.
  • Be studenterna förbereda egna frågor kring ämnet.
  • Starta varje möte med en uppmjukningsövning som alla kan delta i. Många studenter saknar sociala kontakter när de studerar på distans och behöver tid att bara snacka med kollegor.
  • Använd chatten eller externa verktyg (t ex Mentimeter) för att brainstorma idéer innan du ber dem bidra muntligt.
  • Dela upp klassen i kortare möten med färre deltagare hellre än ett långt möte med hela klassen.
  • Be studenterna att reflektera över mötet och sina bidrag i en bloggpost eller i diskussionsforum.

Inga kommentarer: