måndag 25 januari 2021

EDEN-konferens 2021 - call for contributions

EDEN (European Distance and E-learning Network) håller sin årliga konferens 22-25 juni vid UNED i Madrid, Spanien. Precis som ifjol kommer konferensen att vara helt digital och temat för konferensen är Gripped or freed by the pandemic? Lessons for the future of education. Call for contributions har nu publicerats och om du vill skriva ett bidrag om forskning, projekt eller intressanta initiativ inom området IKT och lärande så har du fram till 31 mars. Se konferensens huvudteman.

This year’s conference is, therefore, intended as a continuation of the efforts of EDEN to support educators by providing a space to explore the issues and insights that have emerged during the COVID-19 pandemic. It is intended to enable educators to share their experiences and best practices related to a range of topics relevant to this situation. These topics are explicitly listed below but include issues such as: learner-centeredness in education; the continued evolution of online and distance learning; transitioning from emergency remote teaching to online learning; digital preparedness, digital literacy, and digital citizenship; the continued adoption of Artificial Intelligence; methodological advances; potentiating health and wellness in online education; and non-traditional assessment solutions.

Programmet är inte fastställt än men jag återkommer med detaljerna kring anmälan och deltagande när allt är bekräftat. Här kommer en kort film om UNED, Spaniens största statliga universitet.

Inga kommentarer: