fredag 22 januari 2021

Distansundervisning i praktiska ämnen

Photo by Steshka Willems from Pexels
Under det senaste året har vi sett hur lärare har lyckats undervisa i praktiska och konstnärliga ämnen på distans, trots att uppgiften hade säkert betraktats som omöjlig för bara ett år sedan. Nu finns det en omfattande samling praktiska tips för lärare inom musik, idrott, bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap, dans och drama i nättidningen ÄmneslärarenTips för praktisk-estetisk undervisning på distans. Materialet har samlats från många specialistgrupper i Facebook och andra sociala medier och det finns för varje ämnesområde även länkar till flera resurser. Guiden riktar sig främst mot skollärare men det mesta gäller även för lärare inom vuxenutbildning eller högskolan.

Inga kommentarer: