lördag 30 januari 2021

Konferens om simulering inom professionsutbildningar


Många professionsutbildningar, från vård till sjöfart, använder datorsimuleringar som en viktig del av utbildningen. 7 april arrangerar Göteborgs universitet en konferens om simulering, International Conference on Analyzing and advancing simulations for professional learning (SimPro2021), som fokuserar på hur simulering leder till reflektion och främjar lärande. Huvudtalarna är Ericka Johnson (professor vid Linköpings universitet) och Sissel Eikeland Husebø (professor Stavanger universitet).
The conference keynotes will discuss the theoretical underpinnings of professional learning in simulated environments, putting focus on embodied actions with different artefacts during simulation as well as the importance of language and social interaction for reflecting on simulation in post-simulation debriefings. The invited presenters report detailed studies on practices of training and assessment in simulated environments and critically discuss their empirical findings in regards to the development of skills and competencies needed in different professions.

Mer information och anmälan

Inga kommentarer: