torsdag 26 augusti 2021

Bedömning för lärande

Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash

Under pandemin har vi insett vikten av formativ bedömning och bra regelbunden återkoppling. Bedömning och återkoppling ska främja studenternas lärande och hjälpa dem att bli mer självständiga och reflekterande. En bra guide till hur man skapar en positiv bedömningskultur i dina kurser har sammanställts av Kay Sambell vid skotska Heriot Watt University, Assessment for learning: Designing assessment and feedback processes to inspire learning

Bedömningsuppgifter ska vara autentiska, med tydlig relevans för omvärlden och inte bara för att bli godkänd av läraren. Återkopplingen ska ges under processen, både av läraren och andra studenter, och studenter ska uppmuntras att testa olika alternativlösningar utan att riskera lägre betyg. Summativ bedömning ska finnas men inte avgörande för slutbetygen och helst med koppling till kursens helhet. Guiden har dessutom många referenser och länkar till relevant forskning.

The Assessment for Learning approach has significant advantages for both students and staff: students are more likely to engage fully and thoughtfully with assignments if they can see the point of them and if they feel their teachers are using assessed activities to support rather than just judge them. The careful design and embedding of feedback as a process that is threaded throughout a course also usefully places emphasis on the importance of dynamic, dialogic feedback processes rather than simply the transmission of feedback information. This helps to develop trust and confidence.

Inga kommentarer: