onsdag 25 augusti 2021

Terminsstart - campus, distans eller hybrid?

Landets universitet och högskolor väljer olika strategier inför höstterminen enligt en artikel i fackförbundet ST:s tidskrift Publikt, Oro på högskolor inför terminsstarten. Artikeln beskiver läget hos flera lärosäten: Linnéuniversitetet öppnar för campusundervisning med vissa undantag medan Luleå tekniska universitet, Malmö universitet och Chalmers tekniska högskola väljer att ha en blandning av campus och distans med främst förstaårsstudenter på plats. 

Enligt artikeln finns det en viss oro bland medarbetare inför en återgång till campusundervisning även om merparten av medarbetare med administrativa uppgifter får fortsätta att arbeta hemifrån. Enligt Jean-Marc Orliaguet, STs avdelningsordförande vid Chalmers tekniska högskola:

Oron för smitta är nog större bland de grupper som kommer i direkt kontakt med studenterna, som lärare och forskare. Sedan är det ju inte alla som har vaccinerat sig, det finns olika skäl att inte vilja det. Om man har särskilda skäl för att undvika kontakt med studentgruppen bedöms det som vilken arbetsmiljöfråga som helst utifrån individen, med riskbedömning enligt det gällande regelverket.

Inga kommentarer: