fredag 20 augusti 2021

NU2022 i Stockholm - bidrag önskas

Sveriges största konferens inom högskolepedagogisk utbildning och utveckling, NU2022, går av stapeln 15-17 juni 2022, både fysiskt i Stockholm och digitalt. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan och Kungliga musikhögskolan, och temat är Att synliggöra lärandet.

Med detta tema vill konferensen sätta fokus på det kontinuerliga lärande som sker i akademin och erbjuda en arena som främjar en utmanande och stimulerande dialog om lärande ur skilda perspektiv. Givetvis är olika aspekter av studenters lärande av centralt intresse men vi vill även belysa t ex universitetslärares lärande samt det organisatoriska lärande som äger rum på universitet och högskolor. Frågor som berör på vilka sätt olika typer av lärande i skilda kontexter kan utvecklas och förstås har aktualiserats med anledning av de utmaningar som covid-19-pandemin förde med sig för den akademiska praktiken. Med temat “Att synliggöra lärande” vill vi lyfta lärandets centrala roll i forskning och praxis ämnad att bidra till högskolepedagogisk kvalitetsutveckling.
Nu har bidragsanmälan till konferensen öppnat med flera bidragsformat (presentation, rundabordssamtal, workshop) - Bidragstyper och format. Sista datum för att lämna in bidrag är 5 november.

Titta på konferensens introduktionsfilm:

Inga kommentarer: