onsdag 11 augusti 2021

Kvinnor flyttar från landsbygden för att utbilda sig - ny studie

Genusgapet mellan stad och landsbygd fortsätter att växa enligt en artikel på nyhetssajten Forskning.se, Växande överskott av män på landsbygden. Kvinnor lämnar landsbygden för att studera medan män stannar kvar och detta leder till en kraftig inbalans, Forskare vid Malmö universitet har undersökt anledningarna bakom trenden och ser stora risker att utvecklingen fortsätter i ännu högre takt. Enligt en av forskarna Peter Gladoic Håkansson handlar det till stor del om kulturella faktorer:

Utbildade personer söker sig till staden, och fler kvinnor än män utbildar sig. Det finns även normer och värderingar bakom att män väljer att stanna kvar på landsbygden. Män tenderar att bo på kvar på landsbygden bara för att de är män. Vi ser inga tecken på att dessa normer är på väg att förändras.
En viktig faktor i utflyttningen är svårigheter att hitta relevant utbildning på landsbygden. Bättre möjligheter att studera på hemmaplan samt arbeta på distans skulle kunna locka flera att stanna kvar. Artikeln ger följande rekommendationer som kan bryta trenden:
  • Skapa möjligheter för välutbildade kvinnor att bo kvar på landsbygden genom förbättrade kommunikationer, infrastruktur och fortsatt möjlighet till distansarbete.
  • Motverka att pojkar fortsatt halkar efter flickorna i skolan samt satsa på fritidsaktiviteter som lockar både pojkar och flickor på alla orter.
  • Arbeta med traditionella genusnormer som påverkar männens beslut att stanna på landsbygden och kvinnornas val att flytta till städerna.
Referens
Karpestam, P., & Håkansson, P. G. (2021). Rural boys, urban girls? : The mystery of the diminishing urban-rural gender gap in Sweden. Journal of Rural Studies. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.011 

Inga kommentarer: