måndag 9 augusti 2021

Hemtentamen via Zoom - ny studie

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

Hemtentamen med övervakning via Zoom har varit en populär examinationslösning under det senaste året. En ny studie från Charles Sturt University i Australien, Zoom invigilated exams: A protocol for rapid adoption to remote examinations, visar hur Zoom har används framgångsrikt för hemtentamen och att det inte finns några signifikanta skilnader i testresultat mellan dessa tentor och salstentamen. Artikeln beskriver metodiken bakom Zoom-examination och hur studenternas identitet kontrollerades. En viktig rekommendation är att lärosätet behöver samordning och gemensamma riktlinjer för hemtentamen med videoövervakning.

There was no significant difference in the distribution of exam marks and subject grades and there were no significant technical issues that impacted the exams. A student-centred approach ensured that exam supervisors could answer student concerns before and during the examinations. This study demonstrates that the use of online meeting platforms, not specifically designed for exam proctoring, can be a cost-effective and valid tool. With the higher education sector again weighing up alternatives to traditional invigilated exams into the future there is an opportunity to rethink technology-mediated assessment of student learning.

Referens

Linden, K., & Gonzalez, P.. (2021). Zoom invigilated exams: A protocol for rapid adoption to remote examinations. British Journal of Educational Technology, 52, 1323– 1337. https://doi.org/10.1111/bjet.13109

Inga kommentarer: