fredag 27 augusti 2021

Högre utbildning - temanummer om utbildning och pandemin

Högre Utbildning, tidskriften om undervisning och utbildning vid universitet och högskolor, ger ut ett temanummer om högre utbildning och coronapandemin senare i år. De söker därför bidrag i ett Call for Papers med deadline 15 oktober.

Tidskriften Högre utbildning efterlyser därför bidrag som redogör för eller kritiskt analyserar och problematiserar vad den snabba omställningen och den omfattande digitaliseringen av högre utbildning har inneburit. Syftet är att erbjuda ett forum för en nödvändig ”reflection in action”, för att använda Schöns begrepp, som bidrar till ett gemensamt narrativ där olika röster kommer till tals.

Tidskriften vill gärna kunna spegla pandemitiden från flera perspektiv och välkomnar bidrag från lärare, studenter, forskarstuderanden, pedagogiska ledare, pedagogiska utvecklare och forskare inom högre utbildning.

Inga kommentarer: