lördag 21 augusti 2021

Helhetsperspektiv på studentstöd - gemenskap och tillhörighet

En viktig lärdom från pandemitiden är att lärosäten behöver kraftsamla kring olika sorters studentstöd - introduktion, studieteknik, sociala nätverk,.psykisk ohälsa, tillgänglighet, inkludering osv. En artikel av Harriet Dunbar-Morris i den brittiska tidskriften Wonkhe, Helping students develop a sense of belonging, beskriver hur University of Portsmouth har utvecklat ett helhetsgrepp kring studentstöd som handlar om hur man blir student, att vara en student och hur man känner tillhörighet och skapar en trygg identitet som student. Detta sammanfattas med odren: being, belonging, becoming:

Strategically, Being, Belonging, Becoming is intended to help students become and then be students, to connect with each other and feel that sense of belonging. It is about engendering a community (at university, course, and students’ union levels) and creating social networks; being inclusive, supportive, and accessible – catering for our diverse student body, and forming part of a whole-institution approach to fostering student wellbeing and inclusion; and covering all students (home and international, all modes).

Konceptet används vid flera lärosäten runt om i världen och bygger mycket på erfarenheter och återkoppling från studenter under pandemitiden. Förhoppningsvis komer sådana initiativ att bidra till tryggare, roligare och stimulerande högskolestudier för alla studenter, oavsett hur och var de studerar.

Inga kommentarer: