tisdag 24 augusti 2021

Chatten i digitala möten - inkluderande eller störande?

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Chattfunktionen används flitigt i många digitala möten och webbinarier och ger en kommunikationskanal som saknas i fysiska möten. Detta diskuteras i en bloggpost från Didaktikum, Linköpings universitetet, Chatten är de introvertas hämnd. Chatten ger en röst åt dem som var tysta under fysiska möten men stör den traditionella möteskulturen.

Och så finns chatten, älskad och hatad. I chatten visar det sig att de personer som tidigare sällan kom till tals hittade ett sätt att uttrycka sig. Tidigare lyckades de aldrig få en syl i vädret, mellan alla talträngda extroverter, men i ett medium som lånar sig väl åt åtminstone viss eftertanke kan de göra sig hörda. De får en röst. De får en plats. Och det hotar förstås den rådande maktordningen.

Många tycker att chatten är ett störande element och att de som chattar inte visar respekt för talaren medan andra ser chatten som en bra kanal att utveckla diskussionen. Det handlar om att skapa rätt möteskultur och att diskutera spelreglerna i förväg. Man kan till exempel införa regelbundna avbrott för att fokusera på chatten så att alla kan komma till tals. Men en skicklig moderator kan agera som bro mellan chattdiskussionen och talarna och dessa parallella diskussioner kan berika mötet. En särskild chattmoderator kan delta i chatten och plocka upp relevanta frågor och synpunkter med jämna mellanrum under mötet. Det finns många sätt att dra nytta av chatten! 

2 kommentarer:

anna sa...

Jag tänker som såhär: Ha som host/värd för mötet en tanke med chattens funktion och motivera dess existens/frånvaro. Lika väl som en del stör sig på dess existens finns det säkert dem som stör sig på dess frånvaro - det går inte att blidka alla, men du kommer en bit på väg i att åtminstone ha en tanke med den.

Alastair Creelman sa...

Bra förslag. Alltid bra att starta möten med spelreglerna. Har provat under en föreläsning att be alla avstå från chatten under föreläsningen men att ha frågor och kommentarer klara att skicka in efteråt när vi ska använda chatten för fullt.