tisdag 31 augusti 2021

Hur vill studenter studera efter pandemin? Ny undersökning

CC BY Some rights reserved by EDTL project
Hur vill blivande och nuvarande studenter studera efter pandemin är över? En ny irländsk rapport, Your education, your voice, your vision, sammanfattar en stor undersökning bland studenter mellan 17 och 24 år. Undersökningen genomfördes av projektet Enhancing digital teaching and learning (EDTL) i samarbete med studentkåren och nationella organisationer inom högre utbildning. Studenter fick svara på frågor om hur de vill studera framöver och vilken balans mellan campus och distans de helst vill ha.

  • Många vill ha en blandning av campus och distans. 76% vill vara på campus 1-3 dagar per vecka.
  • En majoritet vill delta i föreläsningar på plats (56%) men många (44%) föredrar videomöten.
  • En stor majoritet vill ha mer formativ bedömning (81%) och bara 19% föredrar stora salstentamen.
  • En stor majoritet vill träffa lärare (82%) och andra studenter (85%) på campus .
  • De viktigaste faktorerna för att vara på camous var: träffa andra studenter, studentlivet, campusmiljön, motivation och fokus.
  • När det gäller IKT var de viktigaste faktorerna: inspelade föreläsningar, flexibilitet, tillgång till lärresurser.

The results of the campaign highlight that there is not one ideal learning environment that suits all students. A significant number of students expect their learning to happen online, through live online classes, recorded lectures, and other resources available through the VLE. Informal conversations and serendipitous moments are more likely to happen in-person. Flexibility is key. The poll and survey responses demonstrate a demand for increased hybrid or blended learning opportunities, making optimum use of technologies for teaching and learning, to support a more diverse range of students.

Inga kommentarer: