måndag 30 augusti 2021

Konferens om framtidens vuxnas lärande

Photo by Sigmund on Unsplash

UHR 
(Universitets- och högskolerådet) arrangerar en digital konferens, 21 september (08:30-12:00), med temat, Vuxnas lärande med sikte mot framtiden – digitalt, grönt och inkluderande. Bland annat får du veta mer om vilka möjligheter som finns inom UHRs internationella program inom Utbyte.se och vilka prioriteringar som gäller. dessutom finns flera workshops samt panelsamtal och gästtalare.

Konferensen är avgiftsfri och riktas främst mot organisationer inom formellt, icke-formellt och informellt lärande inom området vuxnas lärande. Personal på bibliotek och muséer; undervisande personal på folkhögskolor, fängelser och inom vuxnas allmänna lärande; verksamhetsledare, skolledare och vägledare.

Inga kommentarer: