torsdag 12 november 2009

Delade meningar om inspelade lektioner

En artikel i den amerikanska tidskriften Inside Higher Education, Fans and fears of lecture capture, visar olika erfarenheter av automatiska inspelningar av föreläsningar. Erfarenheter från Stanford University visar att inspelningar inte påverkar studenternas närvaro. Om föreläsaren inte kan fånga studenternas intresse finns det lika lite intresse för inspelningarna som för den fysiska föreläsningen. Inspirerande föreläsare drar många åhörare både i salen och på nätet. De flesta studenter uppskattar möjligheten att kunna titta på lektionerna när de vill.

Mer negativa erfarenheter kommer från Purdue University där 280 lektionssalar har utrustats med inspelningsmöjligheter men där väldigt få lärare trycker på inspelningsknappen.En del lärare känner sig obekväma med inspelningsmomentet och flera undrar över värdet av att lägga ut på nätet. Kanske tyder detta på att man måste först förklara och förankra sådana tekniksatsningar. Ska man bara lägga ut oredigerade "live" föreläsningar eller ska man helst lägga ut redigerade kortare föreläsningar som är gjorda för nätet?

Inga kommentarer: