torsdag 26 november 2009

Förändring behövs - men hur?

Sociala medier skapar enorma möjligheter inom utbildning men den stora frågan är hur ett lärosäte ska ta till sig dessa möjligheter. En bloggpost, Shift happens - Now what?, ger konkreta råd om hur man kan förankra nätbaserat lärande som en grundläggande del av lärosätets strategi. Bland annat finns följande råd:
  • det handlar om nya sätt att tänka och en ny roll för universitetet
  • först måste man skapa förutsättningarna för förändring - stimulera nyfikenhet, starta diskussion, utnyttja lärosätets "early adopters"
  • vänta med att köpa dyr utrustning - se till att alla inser varför det behövs
  • alla studenter och all personal deltar i lärprocessen och vi måste lära av varandra
  • det är för sent att bara starta pilotprojekt eller utredningar - förändringsprocessen pågår och det går fort
  • se till att lärarna får tid och stöd att prova nya verktyg och metoder innan de gör det skarpt med studenter
  • universitetet måste visa vägen genom att lägga ut mer material på nätet (via wikis, bloggar, interaktiva webbsidor) i stället för att skapa interna webbsajter

Inga kommentarer: