måndag 23 november 2009

Utländska studenter söker inte till Sverige vid studieavgifter

Sverige planerar att införa studieavgifter för internationella studenter från hösten 2011. Men 76 procent skulle inte söka till Sverige om de tvingas betala för sin utbildning. I siffror kan det röra sig om en minskning med 7 000 inresande studenter per år.

Det visar en undersökning genomförd av Mälardalens högskola bland internationella studenter som studerar vid svenska lärosäten. Och resultaten talar sitt tydliga språk: Sverige riskerar att förlora en betydande del av sina internationella studenter när studieavgiften införs. 43 procent svarade tydligt nej och 33 procent var tveksamma till att välja Sverige.

Läs artikeln på LearningNet.

Inga kommentarer: