tisdag 17 november 2009

Norsk initiativ inom öppna lärresurser

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) är en arena för fria digitala lärresurser inom vuxenutbildning i Norge. Här lagrar man mängder av interaktiva läromedel som kan användas av alla lärare i landet och utbyggnad pågår hela tiden. NDLA ägs av alla kommuner i landet och målet är att erbjuda öppna digitala läromedel av hög kvalitet.

17 fackområdesredaktioner arbetar med materialet som skrivs av lärare och läromedelsförfattare. Författarna får betalt för sitt arbete men materialet får sedan användas gratis för icke-kommersiellt bruk. Projektet är fortfarande i uppbyggnadsfasen men redan nu har man upp till cirka 6000 användare per dag. Materialet är inte bara texter men även filmer, övningar, länkar och spel.

Se till exempel avdelningen för engelsk undervisning.

Inga kommentarer: