torsdag 26 november 2009

Ny brittisk rapport om hur IKT påverkar utbildning

Becta är ett statligt organ med uppgiften att se till att IKT används effektivt inom det brittiska utbildningssystemet. Organisation har just publicerat en kort rapport, The impact of digital technology - a review of the evidence of the impact of digital technologies on formal education, som tittar på hur IKT påverkar utbildning idag och visar exempel på studier och forskning inom området. Studien består av 4 delar:
  • Bakgrund om hur IKT påverkar samhällsutvecklingen och i synnerhet utbildning
  • Forskningsbevis om hur effektiv IKT-användning kan positivt påverka studenters lärande
  • Viktigaste utmaningar (systemskifte, tillgång till resurser, säkerhet och integritet)
  • Återstående frågor
Studien kan laddas ner som pdf-dokument eller kan beställas som bok.

Inga kommentarer: