fredag 6 november 2009

Studenter inte imponerade av lärarnas teknikanvändning

De flesta lärare använder IKT i sin undervisning idag men studenterna är inte alltid nöjda med hur det används. En färsk amerikansk undersökning, 21st century campus report, visar att bara 38% av studenterna tycker att lärarna behärskar de verktyg de använder. Allt fler studenter förväntar sig nu att universitetet erbjuder trådlösa nätverk, välutrustade datasalar och lärplattformar.
Läs artikeln i Campus Technology (Students unimpressed with faculty use of tech ed).

Inga kommentarer: