söndag 8 november 2009

Social isolering och IKT

Många menar att vi håller på att tappa vår förmåga att kommunicera effektivt ju mer vi förlitar oss på elektronisk kommunikation. Ju mer vi kommunicerar via datorer och mobiler desto mindre tid som ägnas åt djupare kommunikation ansikte-mot-ansikte.

En ny amerikansk studie, Social Isolation and New Technology, visar faktiskt motsatsen; att personer som är sociala på nätet har oftast ett välutvecklat "fysiskt" kontaktnät. Nya tekniker ger oss möjligheter till bredare kontaktnät där vi kommunicerar på flera nivåer än förr. Via nätet kan vi utveckla djupare kommunikation med folk som vi aldrig hade träffats i vårt dagliga liv och hålla kontakt med vänner som bor i andra länder mycket lättare än förr. Dessutom finns det tecken på att nätbaserad kommunikation kan leda till ett rikare och mer varierat umgänge "på riktigt".

Ungefär samma budskap finns i en kort TED-föreläsning av Stefana Broadbent, How the Internet enables intimacy.

Inga kommentarer: